Công ty môi trường giới thiệu về phân loại bùn

Hiện nay có nhiều phương pháp phân loại và xác định thành phần và tính chất của cặn trong nước thải:

phan-loai-bun

 

Nguyên liệu của nền công nghiệp rất đa dạng phong phú, bên cạnh đó công nghệ chế biến thành phẩm cũng khá đa dạng. Do sự phong phú về nguyên liệu cũng như sản phẩm nên tính chất và thành phần của nước thải cũng hết sức phong phú và đa dạng. Nếu nồng độ BOD, COD, chất hữu cơ trong nước quá cao vượt tiêu chuẩn sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa, bốc mùi hôi thối thậm chí bị phạt theo bộ luật môi trường.

Leave a Reply