Cung cấp hóa chất công nghiệp tại TP.HCM

Calcium hypochlorite 70%

   Công ty hóa chất Ngọc Lân cung cấp hóa chất công nghiệp tại TP.HCM

   Chúng tôi là công ty hóa chất Ngọc Lân chuyên cung cấp các loại hóa chất công nghiệp tại TP.HCM như sau:

   Chlorine Nhật 70%

   CITRIC ACID

   Cloramin B

   Chlorin

   Gluco Khan

   TCCA viên/TriChloroisoCyanuric Acid

   Đường malto

   Natri HydroSulfite

   Ôxy già – H2O2

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại hóa chất công nghiệp sau: Xanh methylen, Bột làm thạch, Silicagen Xanh, Polime, MgCl­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2­­­­­­ (Magiê clorua), CuO (Đồng oxit),HCl (Axit clo), Borac (Hàn the), (Oxy già), Al2(SO4)3, Ca(OCl)2, PAC, KMnO4, Na2CO3, NaCl, STTP, JAVEN, CaO, Na2SO3, Na3PO4, Na2P4O7, Na2S2O3, POLIME, KCl, C, FeSO4.7.H2O, HCl, Na3PO4, Na2SO3, H2SO4, Na2CO3, C6H8O7, C6H14O6, (NH2)2CS, (C2H4)3(OH)2, PAC, C3H5(OH)3, BaCO3, CMC, COSO4, HF, NiCO3, NiNO3, Na2CO3, NaNO3, NANO2, STTP, ZnCO3, ZnO, S, CH3COOH, C2H4)3(OH)2, NH4HCO3, C6H8O7, CMC, DCP, FeSO4.7.H2O, MnSO4, C3H6O3, H3PO4, C6H5COONa, C6H4CONHSO2, ZnO, NaHCO3, LACTOSE, C6H5COOH, C6H14O6,…..

Mọi chi tiết xin liên hệ :

 

Leave a Reply