Được chuyển nơi cư trú khi đang thụ án treo

Nếu được sự đồng ý cho thay đổi của tòa án đã ra bản án xét xử, người bị hạn chế quyền tự do cư trú có thể chuyển nơi ở.

Theo khoản 2 Điều 10 Luật Cư trú, người bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo là người bị hạn chế quyền tự do cư trú.

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 4 Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú lại hướng dẫn: “1. Người dưới đây, trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú, trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó: Người bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo”.

Như vậy, nếu được sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của Tòa án đã ra bản án xét xử bạn, bạn có thể được thay đổi nơi cư trú sang tỉnh khác theo mong muốn.

Bạn có thể làm đơn gửi chánh án tòa án đã xét xử bạn đề nghị xem xét, cho phép bạn được chuyển nơi cư trú, kèm theo đơn là bản sao bản án (có hiệu lực pháp luật mà bạn đang có nghĩa vụ thi hành) và các tài liệu khác chứng minh cho yêu cầu thay đổi nơi cư trú.

Nếu được tòa án cho phép thay đổi nơi cư trú, bạn cần tiến hành các thủ tục đăng ký thường trú tại nơi ở mới.

Hồ sơ gồm: phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu; giấy chuyển hộ khẩu; giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp và có thêm giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp bạn chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương.

Nơi nộp hồ sơ: đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại công an cấp huyện. Đối với tỉnh nộp hồ sơ tại công an cấp xã hoặc cấp huyện.

Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply