Hóa chất xử lý nước thải

Xử lý nước thải thuộc da

Công ty TNHH Môi Trường Ngọc Lân được thành lập vào năm 2003 là một trong những đơn vị đi đầu, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường.

Với phương châm ” Đáp ứng tối đa, xử lý thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng”, Môi trường Ngọc Lân là công ty đầu tiên tại Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, hóa chất khử màu, hóa chất cơ bản, hóa chất xử lý nước, chất lượng nước sau xử lý đạt các chỉ tiêu về môi trường loại A.

Hóa chất xử lý nước do chúng tôi cung cấp có các loại như sau:

– Hạt nhựa trao đổi ion(Purolite, Dow, Đức, Mỹ, Ấn Độ..)….  M500, GS300, S100, C100, A400, 220 NA…..

– Than hoạt tính Trà Bắc, than hoạt tính Hà Lan…

– Cát mangan, lõi lọc tinh 0.2, 1-10 µm, màng RO, màng UF..

Dưới đây là danh sách hóa chất xử lý nước thải:

Tên sản phẩm

Công thức

SX-CL-DG

TCCA- hạt 200g C3H3N3O3Cl3 Nhật-90%-25kg
Vichemfloc 63020 Anion mạnh trợ keo tụ, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Vichemfloc 85610 Cation mạnh vắt bùn, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Vichemfloc 70010 Nonionic trợ keo tụ, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Vichemfloc 82412 Cation yếu trợ keo tụ, phân tử lượng trung bình Nhật-CN-25kg
Sắt II Sunphat tinh thể FeSO4.7H2O TQ-CN-25kg
Thuốc tím KMnO4 Ấn độ-99%-25kg
Vichemfloc 62424 anion trung bình, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Canxi hydroxyt Ca(OH)2 VN-98%-25kg
Axit Trichloroisocyanuric bột C3Cl3N3O3 TQ-90%-50kg
Sắt III Clorua FeCl3 TQ-CN-50kg
Vichemquat 80 – Chất khử rong rêu trong hệ thống trao đổi nhiệt Benzalkonium chloride – 80% Mỹ – 80% – 200kg
Axit sunfuric 98% H2SO4 VN-98%-40kg
Axit Clohydric HCl VN-CN-23kg
Thuốc tím KMnO4 Mỹ-CN-25kg
TCCA bột C3O3N3CL3 90%-50kg
TCCA viên sủi 2g,20g,200g C3H3N3Cl3 TQ-90%-50kg
Aquaclean SA Men vi sinh xử lý bùn thải Mỹ-3,778L(1 Gallon)
Thuốc tím KMnO4 TQ-DD-50kg
Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-70%-40kg
Natri metabisunfit Na2S2O5 Đức-CN-25kg
Sắt II Sunphat tinh thể FeSO4.7H2O TQ-CN-25kg
PAC PAC TQ-CN-25kg
Clo lỏng Cl2
Vichemfloc 63020 Anion mạnh trợ keo tụ, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-65%-40kg(50kg)
Phèn đơn – Nhôm sunphat Al2(SO4)3.18H2O TQ-CN-50kg
Aquaclean N1 Men vi sinh xử lý NH4 trong nước thải Mỹ-3,778L(1 Gallon)
Clorin-Nhật-70%-45kg Ca(OCl)2 Nhật-70%-40kg
Phèn kép Kali KAl(SO4)2 VN-CN-50kg
Vichemfloc 84812 Cation trung bình trợ keo tụ, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Aquaclean DGTT Men vi sinh xử lý dầu mỡ Mỹ-3,778L(1 Gallon)
Vichemfloc 82412 Cation yếu trợ keo tụ, phân tử lượng trung bình Nhật-CN-25kg
Sắt III Clorua FeCl3 TQ-CN-50kg
NaOH NaOH VN-50%-30kg
Aquaclean OC Men vi sinh khử mùi Mỹ-3,778L(1 Gallon)
Axit trichloroisocyanuric 200g C3Cl3N3O3 TQ-90%-50kg
Javen NaOCl VN-CN-30L
Phèn kép Amoni (NH4)Al(SO4)2 VN-CN-50kg
Natri metabisunfit Na2S2O5 Ý-CN-25kg
Aquaclean DGTT Men vi sinh xử lý dầu mỡ Mỹ-3,778L(1 Gallon)
Aquaclean SA Men vi sinh xử lý bùn thải Mỹ-3,778L(1 Gallon)
Axit sunfuric 93% H2SO4 VN-96%-40kg
Axít clohyđric HCl VN-CN-30kg, 250kg
Aquaclean ACF 32 Giảm BOD,COD Mỹ-3,778L(1 Gallon)
Vichemfloc 85610 Cation PAM Nhật-CN-25kg
Amoni sunfat (NH4)2SO4
Axit sunfuric 93% H2SO4 VN-96%-40kg
Vichemfloc 84812 Cation trung bình vắt bùn, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Phèn đơn – Nhôm sunphats Al2(SO4)3.18H2O TQ-CN-50kg
Vichemfloc 84812 Cation trung bình vắt bùn, phân tử lượng cao Nhật-CN-25kg
Vichemfloc 70010 PAM Nhật-CN-25kg
Oxi già H2O2 HQ-50%-30kg
Test thử nhanh 54 chỉ tiêu nước cấp và nước thải của Nhật Nhật-40/50 test
Dissolvine Na-2 C10H12N2Na4O8 Akzo-CN-25kg
Burts-100ST Khử bọt Poli siloxan TS-CN-120kg
Clorin-65%-15kg Ca(OCl)2 TQ-65%-15kg
Amoni pesunphat (NH4)2S2O8 TQ-CN-25kg
Clorin-Nhật-70%-45kg Ca(OCl)2 Nhật-70%-40kg
Natri hydroxit-hạt NaOH TQ-99%-25kg
Thuốc tím-Potassium permangante KMnO4 TQ-DD-50kg
Natri hydroxit hạt NaOH Thái lan-99%-25kg
Natri hydroxit vảy NaOH TQ-96%-25kg
Vichemfloc 62414 – anion yếu trợ keo tụ, phân tử lượng trung bình Nhật-25kg
Nhôm sunphat tinh thể Al2(SO4)3.18H2O TQ-CN-25kg
PAC – 31% [AL2(OH)LnCL6-n]m TQ-31%-25kg
Axit Trichloroisocyanuric -20g C3Cl3N3O3 TQ-90%-50kg
Natri metabisunfit Na2S2O5 Ý-CN-25kg
Oxi già H2O2 TLan-50%-30kg
Oxi già-Hydrogen peroxit H2O2 HQ-50%-30kg

Mục đích sử dụng của hóa chất xử lý nước thải:

Tên Tiếng Anh Tên sản phẩm Công thức SX-CL-ĐG Mục đích sử dụng
Aluminium sulphate Phèn nhôm Al2(SO4)3.18H2O TQ-17%-25kg Keo tụ
Ammonium Alum sulphate Phèn kép Amoni (NH4)Al(SO4)2 VN-CN-50kg Keo tụ
Ammonium sulphate Amoni sunfat (NH4)2SO4 Bổ sung chất dinh dưỡng
Aquaclean ACF32 Chế phẩm sinh học Mỹ-3,778L(1gal) Giảm BOD &COD
Aquaclean DGTT Chế phẩm sinh học Mỹ-3,778L(1gal) Xử lý dầu mỡ
Aquaclean N1 Chế phẩm sinh học Mỹ-3,778L(1gal) Xử lý NH3
Aquaclean OC Chế phẩm sinh học Mỹ-3,778L(1gal) Khử mùi
Aquaclean SA Chế phẩm sinh học Mỹ-3,778L(1gal) Phân hủy bùn
Bioaktive Hóa chất kích thích sinh học Đức-CN-5kg Bổ xung oxi kích thích quần thể VS hoạt tính
Calcium hydroxide Canxi hydroxyt Ca(OH)2 VN-98%-25kg Nâng pH khử mầu nước thải
Calcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 Nhật-70%-50kg Khử trùng nước
Calcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-65%-15kg Khử trùng nước
Calcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 Mỹ-65%-45kg Khử trùng nước
Calcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 Inđo-65%-15kg Khử trùng nước
Carbon active Than hoạt tính hạt SLNT C TQ-CN-25kg Khử màu
Caustic soda 98% flakes Natri hydroxyt vảy 98% NaOH TQ-98%-25kg Nâng pH
Caustic soda 99% Natri hydroxyt vảy 99% NaOH TQ-99%-25kg Nâng pH
Caustic soda 99% pearl Natri hydroxyt 99% hạt NaOH Tháilan-99%-25kg -> Nâng pH
Caustic soda 99% pearl Natri hydroxyt 99% hạt NaOH TQ-99%-25kg Nâng pH
Ferric chloride Sắt III Clorua FeCl3 TQ-CN-50kg Keo tụ
Hydrogen peroxide Oxi già H2O2 HQ-50%-30kg Khử trùng xử lý nước
Iron sulphate Sắt II Sunphat FeSO4.7H2O VN-CN-50kg Khử màu, keo tụ
Pack test Test thử nhanh Nhật Test thử nhanh 54 chỉ tiêu
Polime thu hồi bột giấy sau xeo   PAM Nhật-CN-10kg Thu hồi bột giấy
Polime vắt bùn (cation-cao)  Vichemfloc 85610   PAM Nhật-CN-25kg Vắt bùn
Polime vắt bùn (cation-thấp) Vichemfloc 82412 PAM Nhật-CN-25kg Vắt bùn
Polime vắt bùn (cation-trung bình) Vichemfloc 84812 PAM Nhật-CN-25kg Vắt bùn
Poly aluminium chlorite PAC PAC TQ-31%-25kg Keo tụ
Poly aluminium chlorite white powder PAC bột trắng PAC TQ-29%-25kg Keo tụ
Potasium Alum sulphate Phèn kép Kali KAl(SO4)2 VN-CN-50kg Keo tụ
Potassium permanganate Thuốc tím KMnO4 ÂĐ-DD-25kg Khử trùng nước
Sodium hydroxide solution 25% NaOH NaOH VN-25%-30kg Nâng pH
Sodium hydroxide solution 50% NaOH NaOH VN-50%-30kg Nâng pH
Sodium hypochloride 10-12% Javen NaOCl VN-CN-30L Khử trùng nước
Sodium methabisulphite Natri metabisunfit Na2S2O5 Ý-CN-25kg Khử Cr6-Cr3
Sodium methabisulphite Natri metabisunfit Na2S2O6 Đức-CN-25kg Khử Cr6-Cr3
Sulphuric acid 96% Axit sunfuric 96% H2SO4 VN-96%-40kg Giảm pH
Sulphuric acid 98% Axit sunfuric 98% H2SO4 VN-98%-40kg Giảm pH
Trợ keo tụ (anion cao) Vichemfloc 63020 PAM Nhật-CN-25kg Trợ keo tụ
Trợ keo tụ (anion thấp)  Vichemfloc 62414 PAM Nhật-CN-25kg Trợ keo tụ
Trợ keo tụ (anion trung bình)  Vichemfloc 62424 PAM Nhật-CN-25kg Trợ keo tụ
Trợ keo tụ (non ion)  Vichemfloc 70010 PAM Nhật-CN-25kg Trợ keo tụ
Trợ keo tụ(anion cao) A110-CN-25kg, Anh quốc Keo tụ, tạo bông
Kết tách bùn C492 (cation ) -CN-25kg, Anh quốc Trợ keo tụ kết tách bùn(dùng cho máy ép bùn)
Dung dịch anion polime Vichemfloc DC400 PAM Nhật-CN-25kg Khử mầu nước thải dệt nhuộm

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp các loại hóa chất xử lý nước thải.

 

Leave a Reply