Sự sống con người và nhu cầu cấp thiết về nước

I. Sự Sống

Cơ thể sống của con người gồm 20-23 nguyên tố hóa học :

6 nguyên tố quan trọng : C,H,O,N,S,P

Và các nguyên tố khác

Các chất khoáng trong mô cơ thể chia thành 2 nhóm:

– Chất đại khoáng: K,Na,Ca,Mg,Fe,P,S,Cl

-Chất vi khoáng : Cu,Co,Mn,Zn,…

Cơ thể người :

+ Nguyên tố H chiếm 63% trong các nguyên tố

+Nguyên tố O chiếm 25% trong các nguyên tố. nguyên tố carbon C chiếm 9,5% và các nguyên tố khoáng 5%

Trong cơ thể có 5% chất khoáng, dùng để điều hòa trao đổi nước một cách thẩm thấu : duy trì nồng độ inhydro của các dịch cơ thể, làm tăng cường độ cho các phản ứng chuyển hóa trong cơ thể.

Có thể nói, cơ thể con người là môttj cơ thể lỏng được cấu tạo bằng những dung dịch nước và chất keo.

Nước trong cơ thể con người dùng vào việc tiêu hóa, chế ra các dịch vị tiết mồ hôi, hô hấp, thải bã, điều tiết các chức năng trong cơ thể.

Có thể nói nước là dung môi hùng vĩ, hòa tan rất nhiều chất, lại có tính trơ nên nó là vật mang lại sự sống.’Nếu không có nước thì các phản ứng trao đổi, phản ứng hóa học diễn ra thường xuyên trong cơ thể sẽ không xảy ra, cũng không có sụ trao đổi chất.

Nước và sự sống

Thật vậy trong tất cả các bộ phận của cơ thể con người đều là nước.

+Ở não nước chiếm 85% bộ não

+Ở máu, thận, phổi, nước chiếm 80% thể tích chúng

+Ở bắp thịt nucows chiếm 76% của thịt

+Ở da, nước chiếm 70 % của da

toàn bộ cơ thể nước chiếm từ 60-70% nước của toàn bộ cơ thể con người.

Ở cơ thể con người trưởng thành, nước trung bình chiếm 2/3 so với toàn bộ cơ thể và phân phối 50% nước ở các tế bào, 45% nước ở giữa các tế bào và 5 nước trong máu.

Cơ thể con người cần tiếp nhận chất dinh dưỡng và oxy từ môi trường bên ngoài môi trường thông qua thức ăn, thức uống, không khí thở bằng con đường tiêu hóa và hô hấp. Đồng thời cơ thể người thải môi trường xung quanh các chất thải bãi và chất thừa mà cơ thể không cần đến thông qua các cơ quan bào tiết,thải bã.

Leave a Reply