Xâm nhập mặn và ảnh hưởng của nó

Công ty môi trường giới thiệu để tài luận văn thạc sĩ :Đánh giá tác động xâm nhập mặn đến hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh 

1.Mỡ đầu

Các hoạt động của con người trong nhiều thập kỷ gần đây đã làm tăng đáng kể những tác nhân gây hiệu ứng

nhà kính (nồng độ khí thải trong các hoạt động công nghiệp, giao thông, sự gi a tăng dân số…), làm trái đất

nóng dần lên, từ đó gây ra hàng loạt những thay đổi bất lợi và không thể đảo ngược của môi trường tự nhiên.

Nếu chúng ta không có những hành động kịp thời nhằm hạn chế, giảm thiểu và thích nghi, hậu quả đem lại

sẽ vô cùng thảm khốc.

Tình hình xâm nhập mặn trên sông Đồng Nai và sông Sài Gònđang di ễn biến khá phứctạp. Độ mặn nước

sông có chiều hướng tăng cao đến mức báo động trong mùa khô năm2011 và có thể trong

các năm tiếp theo do ảnh hưởng của “biến đổi khí hậu” trong khi một số

chỉ tiêu chất lượng nước sông khác có biến động nhưng không có đột biến bất thường

biểu đồ ngập mặn 2010

 

Biểu đồ ngập mặn 2011

2. Nội dung nghiên cứu:

– Điều tra, thu thập số liệu.

– Đánh giá hiện trạng hệ thống cấp nước Tp. Hồ Chí Minh.

– Đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn tại Tp. Hồ Chí Minh.

– Những thách thức đối với công tác cấp nước tại Tp. Hồ Chí Minh dưới tác động của biến đổi khí hậu.

– Đề xuất giải pháp thích ứng trong công tác cấp nước trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Các ban có thể tham khảo thêm tại địa chỉ vWebsite: http://doanluanvan.org/newthread.php?do=postthread&f=131

Leave a Reply