xử lý nước thải có chứa Cromat – nước thải xi mạ

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp các dịch vụ: xử lý nước thải, xử lý khí thải, cung cấp hóa chất, vật tư, viết báo cáo giám sát, ĐTm, đồ án bảo vệ môi trường, tư vấn môi trường… dưới đây là một số thông tin về xử lý nước thải xi mạ có chứa hóa chất Cromat.

Dung dịch nước thải có chứa Cromic rất độc, Cromat là chất độc đối với môi trường, trong nước thải xi mạ thường chứa axit cromic hàm lượng cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Để loại trừ ion cromic ( Cr 6+) phải khử chúng thành crom hóa trị (Cr 3+), sau đó khử chúng bằng phương pháp kết tủa hydroxit hoặc trao đổi ion. Để oxi hóa ion Cromat người ta thường dùng các chất khử FeSO4, Na2SO3, NaHSO3, SO2 tiện nhất là FeSO4.

Dung dịch được gọi là mất tính độc khi nồng độ axit cromic không vượt quá 0,1 mg/l.

Sự khử CrO3 bằng FeSO4 theo phản ứng:

3CrO3 + 6FeSO4 + 6H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 + 6H2O + Cr2(SO4)3

Sự khử được tiến hành ở môi trường pH = 4-10

Quá trình khử làm dung dịch CrO3 có màu nâu đỏ biến đổi sang màu xanh nhạt.

Cứ 1 kg CrO3 dùng 4 kg FeSO4.

  • Khử Cromat bằng bisunfit natri NaHSO3

PTPU: 4CrO3 + 6NaHSO4 + 3H2SO4 = 2Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 6H2O

Dung dịch NaHSO3 pha chế trong bể lót cao su hoặc chì hoặc plasstic.

Lượng NaHSO3 cần thiết để khử 100l nước rửa có chứa CrO3 được tính như sau: Lấy 100ml nước có chứa CrO3, thêm 10ml dung dịch axit H2SO4 (đã pha loãng 1:1).

Đem dung dịch trên chuẩn độ bằng dung dịch 10% NaHSO3 đến khi màu dung dịch đổi qua màu xanh nhạt. Nếu lượng dung dịch NaHSO3 đã chuẩn độ là Xml thì 100l dung dịch nước rửa cần một lượng NaHSO3 là:

(X.10.100)/10    đơn vị gam NaHSO3

dung dịch NaHSO3 cần chuẩn bị trước ngay khi dùng để tránh sự oxi hóa của oxi trong không khí.

Trong khi tiến hành trung hòa, cần khuấy nước rửa liên tục và mạnh bằng không khí nén hoặc bằng máy khuấy.

 

Nguồn: Sưu tầm Internet

Leave a Reply