Xử lý nước thải thuộc da

Xử lý nước thải thuộc da

Công ty Ngọc Lân chuyên xử lý nước thải thuộc da dành cho các KCN trong cả nước.

1. Thành phần, tính chất nước thải thuộc da.

Đặc trưng nước thải sản xuất gồm:
Bảng 2.1:Thông số đặc trưng nước thải thuộc da đầu vào và sau xử lý

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Thông số

QCVN

1 pH 4-5 6,5-8,5
2 COD Mg/l 7000 – 14000 50
3 BOD5 Mg/l 5050 – 8000 30
4 SS Mg/l 2000 – 4000 50
5 Nito Mg/l 50 – 80 15
6 Phốt pho Mg/l 14- 25 4
7 Độ màu Pt_Co 100 – 250 20
8 Coliform MPN/100ml   3000

+ Rửa, ngâm (hồi tươi): Nước thải nhiễm BOD, COD, SS, Cl-.
+ Ngâm vôi, Tẩy lông, rửa, Nạo bạc nhạc, Rửa vôi, Rửa: Nước thải có độ kiềm, BOD, Sunphit, SS cao.
+ Ngâm axít: Nước thải nhiễm axit, DS.
+ Thuộc Crom: Nước thải nhiễm axit, Crom.
+ Rửa: Nước thải nhiễm axit, Crom.
+ Nhuộm ăn dầu: Nước thải nhiễm Crom, dầu, màu, BOD, COD, SS.
+ Hãm và rửa: Nước thải nhiễm màu, BOD.
– Nhìn chung nước thải thuộc da chứa nhiều hóa chất tổng hợp như thuốc nhuộm, dung môi hữu cơ, hàm lượng TS, SS, độ màu, chất hữu cơ cao.
– Nước thải thuộc da phức tạp do đặc tính của nó là tập hợp của nhiều dòng thải có tính chất khác nhau, có thể phản ứng với nhau:
+ Các dòng thải mang tính kiềm là nước thải từ công đoạn hồi tươi, ngâm vôi, khử lông.
+ Nước thải của công đoạn làm xốp, thuộc Crom mang tính axit.
-> Do đó, cần phải phân riêng dòng thải xử lý sơ bộ trước khi xử lý chung, cụ thể là tách riêng dòng ngâm vôi chứa Sunfit và dòng thuộc da chứa Crom.
-> COD của nước thải khá cao, tỷ lệ BOD/COD lớn, có thể áp dụng biện pháp xử lý sinh học. Tuy nhiên, cần tiến hành xử lý hóa lý nhằm loại SS và các chất độc hại trước khi vào công trình xử lý sinh học.

2. Quy trình công nghệ truyền thống xử lý nước thải thuộc da:

Dựa vào thành phần tính chất nước thải nêu trên, công nghệ xử lý nước thải thuộc da được đề xuất như sau:

 3. Thuyết minh quy trình công nghệ:

Tiền xử lý:

Đối với dòng nước thải nếu sử dụng Crom 6+:
Nước thải được bơm đến bể trộn phản ứng khử Cr6+ thành Cr3+ sau đó nhập dòng để xử lý chung.
Nước thải (NT) theo hệ thống thoát nước đi qua song chắn rác (SCR) đến hố thu. SCR  có tác dụng loại bỏ cặn bẩn, các tạp chất thô. Nước thải được bơm lên bể tuyển nổi nhằm loại bỏ hoàn toàn lượng rác, dầu mỡ có trong nước thải rồi chảy xuống bể điều hòa, đây là một điều rất đáng lưu ý vì lượng rác tinh có trong nước thải thuộc da rất nhiều, nếu không xử lý triệt để tại đây bùn sẽ phá hỏng các công trình phía sau.
Nước thải trong bể điều hòa được sục khí nhằm ổn định NT về lưu lượng và nồng độ.
Tiếp theo NT được cho qua bể phản ứng có châm định lượng phèn và điều chỉnh về pH thích hợp cho quá trình keo tụ tạo bông.
–    NT tiếp tục chảy qua bể  lắng, tại đây bùn được lắng xuống bởi trọng lực, phần nước trong sẽ chảy qua bể kị khí UASB.
–    Với các chỉ danh BOD, COD quá lớn nên chúng ta cần xử lý khị khí nhằm đưa BOD về dưới mức 1000 mg/lít. UASB là công nghệ nước thải chảy ngược qua lớp bùn là quần thể vi sinh sống trong điều kiện không có oxi. Quá trình phân hủy kị khí là quá trình phân hủy sinh học chất hữu cơ trong điều kiện không có oxy. Phân hủy kị khí có thể chia làm 6 quá trình:
1.    Thủy phân
2.    Lên men các amino acid và đường
3.    Phân hủy kị khí các acid béo mạch dài và rượu (alcohols)
4.    Phân hủy kị khí các acid béo dể bay hơi (ngoại trừ acid acetic)
5.    Hình thành khí methane từ acid acetic
6.    Hình thành khí methane từ hydrogen và CO2.

– NT được cho qua bể lọc sinh học hiếu khí. Phương pháp sinh học hiếu khí sử dụng nhóm vi sinh vật hiếu khí, hoạt động trong điều kiện cung cấp oxy liên tục. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3-, SO42-,… Quá trình phân hủy các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hóa sinh hóa.

– Sau khi xử lý ở bể sinh học hiếu khí NT tiếp tục chảy sang bể lắng đợt 2 để loại bỏ bùn hoạt tính.
– Sau cùng nước thải được cho qua bể khử trùng được châm định lượng Clo để diệt khuẩn nước xử lý. Sau đó được bơm qua cột lọc áp lực chứa cát thạch anh nhằm xử lý triệt để các chất cặn bẩn và khử màu trong nước thải đạt tiêu chuẩn  rồi thải ra nguồn tiếp nhận.
– Lượng bùn hoạt tính từ bể lắng đợt 2 được tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí để duy trì mật độ của vi sinh vật. Bùn dư được dẫn về bể nén bùn.

Hãy liên hệ Công ty môi trường Ngọc Lân để được tư vấn miễn phí về Xử lý nước thải thuộc da.

Nguồn:xulymoitruong.com

Leave a Reply